Rentaj.ME - uvjeti korištenja

Pristupanjem i korištenjem internetske stranice www.rentaj.me (u daljnjem tekstu Rentaj.ME) prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja ovih stranica.

U slučaju ne slaganja s uvjetima korištenja ovih stranica molimo Vas da ne koristite Rentaj.ME.

Korisnik koristi internetsku stranicu Rentaj.ME na vlastitu odgovornost.

Registracija

Kako bi korisnik mogao ugovarati poslove putem servisa Rentaj.ME potrebno je obaviti proces registracije popunjavanjem registracijskog obrasca.

Korisnik se može registrirati kao naručitelj usluga (poslodavac) ili kao izvršitelj usluga (posloprimac).

Podaci koji korisnik daje prilikom registracije jednoznačno identificiraju korisnika u sustavu Rentaj.ME, te ih Rentaj.ME može koristiti za pružanje usluga i komunikaciju s korisnikom.

Korisnik sam odabire korisničko ime koje se koristi za prepoznavanje u sustavu Rentaj.ME.

Rentaj.ME u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave može zabraniti i trajno ukinuti korištenje svoje usluge, infrastrukture i pripadajućih resursa te korisničkog imena ukoliko procijeni da je prilikom korištenja usluge došlo do povrede uvjeta korištenja ili kršenja zakona ili tuđih prava odnosno vrijeđanja drugih korisnika/privatnih i/ili pravnih osoba.

Korisnik je prilikom registracije dužan unijeti istinite podatke.

Korisnik je dužan čuvati osobne podatke koji se koriste za pristup usluzi Rentaj.ME (korisničko ime i lozinka), te se obvezuje da iste ne objavljuje i ne dijeli s drugim osobama.

Zabranjuje se registracija u ime druge osobe bez odobrenja te osobe.

Zabranjuje se višestruka registracija iste osobe.

Završenom registracijom na internetskoj stranici Rentaj.ME smatra se da je korisnik pročitao ove uvjete korištenja u cijelosti te pristaje na korištenje usluga Rentaj.ME sukladno ovim uvjetima korištenja.

Korisnik je obavezan koristiti Rentaj.ME u skladu s pravnim propisima, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.Rentaj.ME usluge

Internetska stranica Rentaj.ME pruža usluge posredništva između poslodavaca i samostalnih profesionalaca (freelancera).

Usluge servisa Rentaj.ME sastoje se od:
• objave usluga samostalnih profesionalaca kroz korisničke profile
• prihvaćanja unesenih poslovnih projekata, njihovog pohranjivanja, uređivanja i sortiranja
• posredovanja u natječajima za izvršenje objavljenih projekata kroz prikupljanje i odabir ponuda
• povezivanja samostalnih profesionalaca s potencijalnim izvršiteljima

Rentaj.ME ne posreduje u plaćanju izvršenih usluga niti arbitrira u slučaju sporova između korisnika.

Svi korisnici dužni su platiti sve naknade, poreze, doprinose i davanja prema važećim propisima Republike Hrvatske za izvršene usluge.Sigurnost

Rentaj.ME pridaje posebnu pozornost sigurnosti korisničkih podataka i zaštiti prava nad sadržajem koji postavljaju korisnici. Rentaj.ME osigurava visok stupanj sigurnosti korištenjem zaštićenih protokola i algoritama za zaštitu podataka, međutim potpuna sigurnost se ne može jamčiti, a kako bi se osigurao najviši stupanj sigurnosti korisnici se obvezuju da:
• će isključivo koristiti komunikacijske kanale servisa Rentaj.ME za komunikaciju vezanu za Rentaj.ME usluge dok će se sva ostala komunikacija smatrati neželjenom - spam komunikacijom
• neće koristiti metode automatskog prikupljanja podataka putem botova, spidera ili scrapera bez odobrenja Rentaj.ME
• neće koristiti Rentaj.ME za oglašavanje proizvoda, usluga ili postavljanje propagandnih poruka koje nisu vezane za usluge koje pružaju samostalni profesionalci ili poslodavci
• neće postavljati sadržaje zaražene virusima i drugim zlonamjernim programima
• neće koristiti tuđe korisničke podatke ili neovlašteno pristupati tuđim korisničkim podacima
• neće koristiti Rentaj.ME za obavljanje zlonamjernih, diskriminirajućih i nezakonitih radnji, te radnji koje dovode druge u zabludu
• neće obavljati druge radnje koje dovode do neispravnog usporenog ili otežanog rada Rentaj.ME
• Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu tajnosti osobnih identifikacijskih podataka (korisničko ime i lozinka) koji se koriste za rad s Rentaj.ME uslugom.Odgovornost od tehničkih problema

Rentaj.ME ne jamči i nije odgovoran za eventualne prekide i poteškoće prilikom korištenja Rentaj.ME usluge.

Rentaj.ME nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internetske stranice, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije objavljene na Rentaj.ME stranici.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete uzrokovane greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Rentaj.ME ni u kojem slučaju nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internetskih stranica Rentaj.ME.

Korisnik je suglasan da Rentaj.ME može biti privremeno nedostupan zbog održavanja kao i iz drugih razloga.Odgovornost od aktivnosti drugih korisnika

Korisnik je suglasan da Rentaj.ME nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te prihvaća da rizik od eventualnih šteta nastalih uslijed takvog ponašanja u potpunosti snosi korisnik. Rentaj.ME nije odgovoran za sadržaj koji registrirani ili neovlašteni korisnik postavi na internetske stranice Rentaj.ME. Bilo koji sadržaj koji nije u skladu s uvjetima korištenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja. Rentaj.ME može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja s ciljem da osigura poštivanje kako ovih uvjeta korištenja tako i poštivanje pozitivnih pravnih propisa. Rentaj.ME zadržava pravo ukidanja korisničkih računa prekršitelja kao i uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s Uvjetima.

Korisnik je suglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status povjerljivih informacija pa stoga Rentaj.ME može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Pošto Rentaj.ME ne kontrolira ili autorizira sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internetskim stranicama Rentaj.ME -a, Rentaj.ME nije odgovoran kako za radnje koje korisnik poduzima u bilo u bilo kojem djelu internetskih stranica Rentaj.ME -a, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao postaviti na istima.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom Rentaj.ME, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem internetskim stranicama Rentaj.ME -a od strane drugih korisnika.

Rentaj.ME može u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti korisnički račun. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika. Rentaj.ME ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na internetskim stranicama Rentaj.ME -a postavljenog od strane korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.

Rentaj.ME nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama Rentaj.ME -a.Promjena Uvjeta korištenja

Rentaj.ME zadržava pravo da, ukoliko to smatra potrebnim, u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti, izmijeni ili ukine bilo koju odredbu ovih Uvjeta korištenja.

U slučaju promjene Uvjeta korištenja, promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete korištenja, te se smatra da je pristupanjem stranicama Rentaj.ME upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih.Kršenje Uvjeta korištenja

U slučaju kršenja Uvjeta korištenja Rentaj.ME će na osnovu samostalne procijene obujma i učestalosti kršenja Uvjeta korištenja opomenuti ili trajno isključiti korisnika.Slanje poruka

Prihvaćanjem Uvjeta korištenja korisnik pristaje na primanje obavijesti, marketinških poruka, vijesti i izvješća u elektroničkom ili pisanom obliku.Pravni sporovi

Pravni sporovi vezani za korištenje Rentaj.ME -a rješavaju se pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.